magazine design, portfolio, way magazine

way issue 30 – The Land Before Time

ที่มาของปก #30

หลังจากสรุปธีมเล่มกันแล้วว่าเราจะว่าด้วยเรื่อง ‘โฉนดชุมชน’ กราฟิกดีไซเนอร์อย่างกระผมได้ยินคำว่า ‘โฉนด’ คำว่า ‘ชุมชน’ ก็พาลปวดเศียรเวียนกบาล

อาจจะเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างห่างไกลจากชีวิตประจำวัน และเอาเข้าจริง คนเมืองที่นั่งทำงานวันละ 8 ชั่วโมงในออฟฟิศ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำนั้นจะต้องถือครอง ‘ที่ดิน’ สักกี่ตารางเมตรเชียว?

แต่โลกนี้ไม่ได้มีแค่คนที่ประกอบอาชีพโดยการสบตากับจอคอมพิวเตอร์ แล้วทำฟาร์มแก้เซ็งในเฟซบุ๊ค

ยังมีคนที่จำเป็นจะต้องพรวน ไถ หว่าน บนที่ดินจริงๆ

ผืนดินมีความสำคัญกับเราไม่เท่ากัน สำหรับผม มันอาจจะเป็นปัจจัยฟุ่มเฟือยทำนอง ‘ซื้อที่เก็บไว้ปลูกบ้านอยู่ตอนแก่’ แต่ในขณะที่เรายังไม่แก่ เราขอล้อมรั้วไว้ก่อน 555

หากชาวไร่ชาวนาขี้ประชดสักหน่อย พวกเขาอาจจะขี้เกียจเรียกร้องสิทธิ ขี้เกียจทะเลาะกับรัฐ ขี้เกียจหักร้างถางพงป่าเสื่อมโทรม ขี้เกียจพังรั้วที่ล้อมดินแดนรกเรื้อเอาไว้รอคนชรามาปลูกบ้าน

พวกเขาอาจจะปักจอบลงไป ในดินผืนสุดท้ายที่เราต่างมีสิทธิถือครองกันทุกคน อย่างเท่าเทียม (?)
ขุดหลุมขนาดพอดีในอาณาเขตประมาณ 2 ตารางเมตร

เกินจะพอสำหรับการทอดร่างคืนสู่ดิน

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s