book design, illustration, portfolio

3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา

3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา 

โดย 50 นักเขียนรับเชิญจากคอลัมน์ชื่อเดียวกันใน  http://www.greenworld.or.th

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโลกสีเขียว

 

คัดจากคอลัมน์ยอดนิยม “3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา” จากเว็บไซต์มูลนิธิโลกสีเขียว
ร่วมเขียนโดยนักเขียนรับเชิญ 50 คน ช่วยกันแบ่งปันเรื่องราวดีๆ คนละ 3 เรื่อง
ทั้ง 50 คนที่เป็นนักเขียน บรรณาธิการ ศิลปิน ช่างภาพ นักรณรงค์
นักวิชาการ นักธุรกิจ นักดนตรี พระ ครู และชาวนา
แต่ละคนล้วนมีประสบการณ์ดีๆ รอบตัวที่สังเกตเห็นและเล่าให้คนอื่นๆ ฟังได้อย่างน่าสนใจ
บางครั้งเป็นเรื่องสนุก บางหนน่าตื่นเต้น หรือแม้กระทั่งน่าตกใจ

– – –

เป็นชิ้นงานที่ได้ลงรายละเอียดในทุกส่วน ทั้งปก เนื้อใน และภาพประกอบ
และที่สำคัญคือพูดคุยแลกเปลี่ยนกับบรรณาธิการตั้งแต่แรกเริ่มของการวาง art direction

เป็นผลลัพธ์ที่น่าพอใจมากครับ : )

Advertisements
Standard

One thought on “3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s