My work

(Try to list) in chronological order: Present to Past

As a graphic designer & art director

2012

WAY magazine and related items:
issue 46 Bike
issue 47 North Korea
issue 48 Summer time
issue 49 how to deal with bad memories

3 สิ่งดีๆ ในอาทิตย์ที่ผ่านมา (หลายคนเขียน, มูลนิธิโลกสีเขียว, กุมภาพันธ์ 2555)
ปก / รูปเล่ม / ภาพประกอบ

ชุดวรรณกรรมชุมชน (หลายคนเขียน, สสส., มีนาคม 2555)
ปก / packaging

รวมเรื่องสั้น ‘ความเลิศลอยอันจอมปลอม’ (ชาติวุฒิ บุณยรักษ์, way of book, xxx 2555)

รวมเรื่องสั้น ‘ผู้มีเวลาจะกิน’ (คณะพลเมืองเรื่องสั้น ฤดูกาลที่ 2, way of book, มีนาคม 2555)
ออกแบบปก ร่วมกับ เดือน จงมั่นคง

2011

WAY magazine and related items:
issue 39 Mark Zuckerberg
issue 40 เป้-อารักษ์
issue 41 Living with disaster (unused cover)
issue 42 Bin Laden
issue 43 Dinosaurus
issue 44 I am Good (cover by Duen Chongmankhong)
issue 45 FLOOD

Naked Heart
poster

Jumping Fish
Logo

ปาจารยสาร
New art direction

the flood event in Thailand
cartoon in reform magazine / Free pamphlet in first aid kit / postcard for sharity

สื่อออนไลน์ Born to be Democracy
เฉพาะปก

Truck Driver
เฉพาะปก

เปลี่ยนเป็นสุข
ปก / เนื้อใน

สวนโฮมบุญ – Organic Rice
1-color sticker label base on the ‘primitive font’

2010

WAY magazine and related items:
issue 38 Aung San Suu Kyi
issue 37 มรดกเดือนตุลา
issue 36 คนไทยป่าวแว้
issue 35 100 DIY Manifesto
issue 34 Witch in the Wonderland
issue 33 Back to ไฮ’s School
issue 32 a hopeless game
issue 31 Ways of Fortune
NEW WAY LOGO

story & illustration:
primitive soul 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

พลังคนพลังคลื่น : วารสารของ สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.)
vol. 9 (July-August)

สงครามเยเมน (ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, way of book, ธันวาคม 2553)
ปก / รูปเล่ม

Wild Seed – เมล็ดพันธุ์เถื่อน (สุวิชานนท์ รัตนภิมล, สำนักพิมพ์ใบไม้ป่า, ตุลาคม 2553)
ปก

Plum village foundation
– Practice from the Heart (3rd edition)
– 2011 calendar
– Notebook

The Eagle & The Elephant 5th edition

published by The Royal Thai Embassy, Washington, D.C., USA. and Ministry of Foreign Affairs
on behalf of Art Syrup Studio

Drugly American: ชีวิตและยา กับ FTA ไทย-สหรัฐ

a Set of 6 Novels: ชุดนวนิยายเพื่อสร้างจุดเปลี่ยนทางจิตวิญาณ

Thailand Forum: tabloid inserted in SiamRat newspaper
01 การเมืองข้างถนน, 02 วาทกรรมไพล่, 03 มหกรรมเผาบ้านเผาเมือง … ฯลฯ

some sweet logo
thipsukon: a crepe shop at Amphawa market
ขนมนมเนย: a homemade bakery

whatever
logo for an ice-cream shop at Ekamai 21

Horizon: วารสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
3nd issue
(Jan-Mar 2010) R&D
5th issue (July-September 2010) STI Plan

The Last Voyage of the Ghost Ship การเดินทางเที่ยวสุดท้ายของเรือปีศาจ
(กาเบรียล การ์เซีย มาเกซ, สามัญชน, 2553)
เฉพาะปก

2009

way magazine and related items:
issue 30 The Land Before Time
issue 29 Seksan Prasertkul

issue 28 GENration Maketing
issue 27 Community Currency
issue 26 Laziness
issue 25 Local Hero
t-shirt #2
issue 24 ‘Rong Wongsawan
issue 23 Landlords only
way’s 2009 New Year Card
issue 22 looking for a job
way’s namecard: the 2nd generation

parallel apparel
logo for a strip-tee brand

Appetite for Profit กระชากหน้ากากอุตสาหกรรมอาหาร โดย สสส.
เฉพาะปก

เกมการเมืองโลก เพื่อครองอำนาจผูกขาดตลาดยา โดย สสส.
ธันวาคม 2552
เฉพาะปก

Healthy Land ชุมชนคนสุข โดย สสส.
พฤศจิกายน 2552
ปก / รูปเล่ม / สกรีน DVD

หลังประติมาสาธารณสุข โดยเครือข่ายร่วมพัฒนาศักยภาพผู้นำการสร้างสุขภาวะแนวใหม่ (คศน.)
กันยายน 2552
ปก / รูปเล่ม

สูจิบัตรละครเวที ‘นางฟ้านิรนาม’
ปก / รูปเล่ม / ภาพประกอบ

minibook สิทธิบัตรยา เล่ห์อุบายการผูกขาด
เฉพาะปก

100 Years of Solitude หนึ่งร้อยปีแห่งความโดดเดี่ยว
ฉบับพิมพ์ครั้งที่  5 (กาเบรียล การ์เซีย มาเกซ, สามัญชน, ตุลาคม 2552)
ออกแบบปก

Consumer Dialogue บทเรียนและบันทึกการต่อรองเพื่อสิทธิผู้บริโภค พ.ศ. 2551
ปก / รูปเล่ม / ภาพประกอบ

ซ่อนกลิ่น (ศรีดาวเรือง, สามัญชน, มีนาคม 2552)
ออกแบบปก

เด็ก สตรี คนชรา (อธิคม คุณาวุฒิ, way of book, มีนาคม 2552)
ปก / รูปเล่ม

สังคมปรนัย (นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, way of book)
ปก / รูปเล่ม / ภาพประกอบ

รากแก้ว: วารสารเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
1st issue SEP-OCT 09 ธนาคารต้นไม้
2nd issue NOV-DEC 09 สวัสดิการชุมชน

Horizon: วารสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ
1st issue
(Jul-Sep 2009) การมองอนาคต
2nd issue (Oct-Dec 2009) โรคอุบัติใหม่ และ โรคอุบัติซ้ำ

2008 (way’s year)

way magazine and related items:
issue 21
look at the stars, look how they shine for you
issue 20 Shitting Capitalism
issue 19 Outlaw
issue 18 the brief history of history
t-shirt

Agrarian Utopia: A Film Poster

some book covers#1
ตามรอยพระศรีอาริย์ (ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, way of book, ตุลาคม 2551) ปก / รูปเล่ม
หัวใจหักมุม
(อาจินต์ ปัญจพรรค์, แมวคราว, ตุลาคม 2551) ปก
ถอดบทเรียน: ชุมชนถนนปลอดภัย (มสช.) ปก / รูปเล่ม
True Grit (Charles Portis เขียน เชน จรัสเวียง แปล, สามัญชน) ปก

ThaiCraft
corporate gift catalog

Ya & You
the logo and brochure

Plum: วารสารของมูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย
cover for vol.2
vol.7 (Oct-Dec 09)

2006-2008 (splash’s year)

ARSA logo
logo for Asian Rural Sociology Association

IDEO
Map

Italian Festival 2008
Culinary week, Italian Film Festival

Coke Times
ThaiNamthip Newsletter

Tapbers
Bimonthly magazine of Thai Asia Pacific Brewery
The ‘green’ article

FYAA newsletter

Index
Sleeping booklet

Passion for life
Bimonthly internal magazine of Nestle
The King feature in December 2007, butterfly cover, July 2008 issue

Italian Festival 2007

Green family exhibition
Program booklet for exhibition

Rajaphruek & Bunga Raya
aka Thai-Malaysia Book

APCASO
The Asia Pacific Council of AIDS Service Organizations poster

Chevy
Magazine of Chevrolet

Alila Phuket & Alila Cha-am
Powerpoint presentation CD and envelope

ส ส ส
2008 diary & calendar

Destination properties
Redesign corporate identity

SHARING for sustainable society
(aka แบ่งปัน) the new logo ( just sketch design)

ARSA
Poster presentation

Friendship bridge II
Coffee table book

HOT
Monthly magazine of Jungceylon
revamp
February 2008

March 2008
May 2008
June 2008
July 2008
Sep 2008

First
Newsletter of DHL

Fresh
Magazine of Sprinkle Drinking Water

holistic medical center
Welcome pack

As a student who do graphic design

2005-2006

Astronomy diary
My thesis

Canto of ฟ้า พูลวรลักษณ์
Color the poem

Geschichten zur falschen Zeit (เรื่องเล่าผิดเวลา)
Promotion item

Advertisements

2 thoughts on “My work

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s