book design

ชุดหนังสือ เบญจปัญญา

Print

ชุดหนังสือ 5 เล่มประกอบด้วย เพาะพันธุ์ปัญญา เพาะพันปัญญา เพราะพันธุ์ปัญญา เพราะพันปัญญา และ เพราะเพาะพันธุ์พันปัญญา

_DSF3174_DSF3176_DSF3171_DSF3173

ชุดหนังสือ เบญจปัญญา: กระบวนการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาในการศึกษาไทย
โดย สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

จัดพิมพ์โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
มีนาคม 2018

art director: ณขวัญ ศรีอรุโณทัย
designer: ชิน เอกก้านตรง

Advertisements
Standard
book design, portfolio

สมการคอร์รัปชัน – Corruption Formula

 

visual ที่ใช้เปลี่ยนแปลงไปตามความเข้าใจของผู้ออกแบบ จากการมองว่าคอร์รัปชัน คือการกระทำของบุคคลต่อบุคคล

PrintPrint

ก็ขยายไปสู่การมองภาพรวมของทั้งระบบ

PrintPrint

และมองเห็นได้ยาก..

idea3-2Print

เพราะหลักใหญ่ใจความในการคอร์รัปชันที่หนังสือเล่มนี้พูดถึง จึงมิใช่ปัญหาจากสันดานหรือวิจารณญาณส่วนตัวเท่านั้น แต่มีตัวแปรหลักที่ปรากฏในสมการคือ

Monopoly (การผูกขาด)

Discretion (การใช้ดุลยพินิจ)

Accountability (กลไกความรับผิดชอบ)

Screen Shot 2017-03-21 at 8.18.12 AM

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นนามธรรม เป็นวัฒนธรรมที่กลืนอยู่ในสังคมไทย มองเห็นได้อยาก เหมือนปลาอาศัยในน้ำ ค่อยๆ เน่า หรือกบเป็นๆ ที่อยู่ในหม้อต้มเพิ่งตั้งไฟ

ภาพที่ใช้จึงหยิบสถานการณ์ที่ ‘คนจำนวนมากกำลังสูญเสียประโยชน์ โดยที่ไม่รู้ตัว’

ใช้ลายเส้นเรียบๆ ที่ลดทอนรายละเอียดของหน้าตาออก เพราะไม่ต้องการโน้มน้าวอารมณ์มากเกินไป

Print

ปกหนังสือเล่มนี้ผ่านการปรับแบบและเช็คความเข้าใจเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ ซึ่งตรงส่วนนี้ต้องขอบคุณบรรณาธิการ ที่ไกด์ direction แชร์ไอเดีย จนตอบโจทย์ประเด็นหลักของหนังสือได้ครบถ้วน


สมการคอร์รัปชัน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
มีนาคม 2017

 

Standard
book design

ปรีดี และ โซฟี โชล

 

screen-shot-2016-11-02-at-1-44-40-pm

สังเกตได้ว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณสันของเล่ม ‘เราจะต่อต้านเผด็จการอย่างไร’ นั้นน้อยเกินกว่าจะใช้โลโก้สำนักพิมพ์แบบปกติ การแก้ปัญหาที่ผ่านมาคือย่อขนาด หรือจับพลิกตะแคง แต่หนังสือชุดนี้ทดลองใช้วิธีที่ต่างออกไป คือการออกแบบโลโก้แบบลดทอนเผื่อไว้ล่วงหน้าเลย

 

Art director: antizeptic
Graphic designer: shhhh
Publisher: WAY of BOOK

Standard
book design

Not Always So – ไม่เสมอไป

Not Always So – ไม่เสมอไป
ชุนริว ซูซูกิ บรรยาย / อุษณี นุชอนงค์ แปล
ปลากระโดด, กรกฎาคม 2558

 

ภาพจำของเซนคือการเขียนพู่กัน (calligraphy)
แต่ไม่จำเป็น – ไม่เสมอไป
การออกแบบหนังสือเล่มนี้จึงกลับสู่พื้นฐานของ จุด เส้น ระนาบ

Standard