illustration, magazine design, portfolio, way magazine

WAY issue 62 – INSULT

CV62-s

นางแบบ
เกตุชญา อังกูรเจริญพร
ช่างภาพ
อนุช ยนตมุติ

หมอกจางๆ และควัน

คล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้

อยากจะถามดู

ว่าเธอเป็นอย่างหมอกหรือควัน

หมอกจะงดงามและทำให้เยือกเย็น

แสนจะเย็นสบายเมื่อยามเช้า

ถ้าเป็นควันไฟ ถึงจะบางจะเบา

หากเข้านัยน์ตาเรา ก็คงจะทำให้เสียน้ำตา

เธอเป็นยังไงฉันอยากรู้

เพราะฉันดูเธอไม่ออก

ยังคงไม่เข้าใจ

บางทีเธอเป็นเช่นหมอกขาว

และบางคราวเธอเป็นเหมือนควัน

ฉันนั้นชักไม่มั่นใจ

เพราะถ้าฉันต้องเสี่ยงกับควันไฟ

จะเตรียมตัวและเตรียมใจ

ถอนตัว

เพราะว่ากลัวจะเสียน้ำตา

. . .

 

american history x  

inspired by American History X
เนื้อเพลง หมอกหรือควัน เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์

Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s